Prenosni Detektori Gasa
Izdržljivi instrumenti za detekciju toksičnih i zapaljivih gasova

Prenosni detektori gasa različitih mogućnosti, za detektovanje jednog ili više gasova, dizajniranih za potrebe različitih aplikacija i industrija, brošura.
Honeywell Gas Detection - Honeywell Analytics, BW Technologies, RAE Systems.

 • eZsense
 • BW Clip
 • BW Solo
 • BW Icon
 • GasAlert MicroClip XL/X3
 • GasAlert Quattro
 • GasAlert Max XT II
 • BW Flex
 • BW Ultra
 • MultiRae
 • MicroRae
 • Qrae3
 • AreaRae
 • BW RigRat
 • VOC / PID
 • ConneXt Safety Solutions
 • Servis i Kalibracija
 • Dodaci
 • Rescue Kit
 • Dozimetri Zračenja
 • Tubes
 • Wireless
 • Hazmat
 • ConfinedSpace
 • Alkoholmetar
detektor plina

eZsense

eZsense je ekonomičan prenosni detektor prirodnog gasa, propana, butana, LPG i LNG.
Najednostavnije rešenje za detektovanje curenja gasa u kućnim instalacijama.

Zašto odabrati eZsense ?

 • Ekomičan detektor za kućnu detekciju gasa
 • Signalizacija prisustva gasa preko crvene, žute i zelene dijode
 • Koristi AA baterije
 • Oblika i veličina hemijske olovke
 • Težina 110g
Tehničke specifikacije: Raspon merenja: 0–10000ppm (20% od donje granice eksplozivnosti ili zapaljivosti) LED lampice: Zelena = detektor je uključen, koncentracija gasa je manja od 500ppm; Žuta = niski alarm, koncentracija gasa je veća od 500ppm; Crvena = visoki alarm, koncentracija gasa je veća od 2000ppm; Napajanje: baterijsko, 1.5Vx2, AA veličina baterija; Za detekciju: - prirodnog gasa - propana - butana - gasa u kućama (plinske boce) - tečnog naftnog gasa - tečnog prirodnog gasa; Težina: 110 grama; Dimenzije: 188mm x ø30mm
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
Prenosa detekcija gasova

BW Clip

BW Clip je jednostavan i ekonomičan prenosni detektor jednog gasa. Zvučni, svetlosni i vibracioni alarm.
Postoji i verzija sa prikazom koncentracije gasa na displeju u realnom vremenu. Namenjen osnovnoj zaštiti od gasa.

Zašto odabrati BW Clip?

 • Lak, kompaktan detektor jednog gasa
 • Aktivira zvučni, svetlosni i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • IP 66/67 stepen zaštite, otporan na vodu i prašinu
 • Neizmenjiv senzor trajnosti dve ili tri godine
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Bez kalibracije, zamene senzora i baterije, baterija nije dopunjiva.
 • ATEX Zona 0, IP67
 • Izbor senzora: H2S, SO2, CO, O2
 • Kada se koristi sa opcionom bump-test stanicom Honeywell IntelliDoX troškovi se smanjuju do 60%*
 • Fleetmanager II softver za pregled podataka na PC
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
prenosni detektor otrovnog gasa

Honeywell BW Solo

BW Solo je ekonomičan prenosni detektor jednog gasa. Ekonomična, pouzdana i efektna zaštita od gasa od izabranog gasa. Displej sa prikazom koncentracije gasa u realnom vremenu. Zvučni, svetlosni i vibracioni alarm.

Zašto odabrati BW Solo?

 • Lak i kompaktan detektor jednog gasa, ATEX Zona 0
 • Pregledan, osvetljeni LCD displej sa prikazom koncentracije gasa u realnom vremenu
 • Zvučni, svetlosni i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • IP 66/68 stepen zaštite, otporan na vodu i prašinu
 • Automatski dataloging podataka
 • Izmenjiv senzor trajnosti i 3+ godina,
 • Izmenjiva baterija, opcioni Bluetooth
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Low, High STEL, TWA vrste alarma
 • Senzori: CO2, CO, H2S, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO, NO2, HCN, ETO, Cl2, ClO2, O3, CO-H, H2
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicom Honeywell IntelliDox troškovi se smanjuju do 60%*
 • Fleetmanager II softver za pregled podataka na PC
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

BW Icon

BW Icon i BW Icon+

 • Detektor 4-gasa istovremeno
 • Baterija 60 dana sa 1 punjenjem!
 • Difuzno uzorkovanje gasa
 • Zvučni, svetlosni i vibracioni alarm
 • ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
 • IP66 / 68
 • Radni opseg temp -40…+55C.
 • Bluetooth komunikacija.
 • Ikone umesto displeja za lakše razumevanje
 • Ekonomsko rešenje
 • Senzori za praćenje do 4 gasa: SO2, H2S, CO, O2 i LEL za zapaljive gasove
 • BW Icon 2 godine životni vek a BW Icon+ 5+ godina
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicom IntelliDoX troškovi se smanjuju do 50%*
 • Fleetmanager II softver za pregled podataka na PC
 • Kliknite ovde za tehničke informacije o BW Icon i BW Icon+

detektor gasa za benzinprenosni eksplozimetar

Gas Alert Micro Clip XL/X3

Gas Alert Micro Clip XL/X3 je otporan, ekonomičan višegasni prenosni detektor gasa. Ekonomična, pouzdana i efektna zaštita od gasa. Jedno dugme za jednostavno rukovanje. Zvučni, svetlosnii i vibracioni alarm.

Zašto odabrati Gas Alert Micro Clip XL/X3 ?

 • Kompaktan i robustan, litijum-polimerska baterija
 • Pregledan, osvetljeni LCD displej sa prikazom koncentracija gasa u realnom vremenu
 • istovremeno praćenje do 4 gasa u samo 190g
 • Aktivira zvučni, svetlosni i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • Jedno dugme za rukovanje
 • IP 68 stepen zaštite od vode i prašine, ATEX Zona 0
 • IntelliFlash™ vizuelna verifikacija statusa detektora
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • X3 dalje vam trogodišnju garanciju
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
Detektor 4 Gasavisegasni detetkor gasa

Gas Alert Quattro

Gas Alert Quattro je otporan, ekonomičan višegasni prenosni detektor gasa. Standard za lakoću upotrebe, pouzdanost i efektnu zaštitu od gasa. Jedno dugme za jednostavno rukovanje. Zvučni, svetlosnii i vibracioni alarm

Zašto odabrati Gas Alert Quattro ?

 • Kompaktan i robustan, ATEX Zona 0, MED
 • Pregledan, osvetljeni LCD displej sa prikazom koncentracije gasa u realnom vremenu
 • istovremeno praćenje do 4 koncentracije gasa
 • Aktivira zvučni, svetlosni i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • Jedno dugme za jednostavno rukovanje
 • IP 66/67 stepen zaštite od vode i prašine
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • IntelliFlash™ vizuelna verifikacija statusa detektora
 • Sertifikati: European Performance ATEX, MED .
 • Senzori za praćenje do 4 gasa: H2S, CO, O2 i LEL za zapaljive gasove
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicom MicroDock II troškovi se smanjuju do 60%*
 • Fleetmanager II softver za pregled podataka na PC
 • www.gasalerquattro.com microsite
 • Kliknite ovde za tehničke informacije o
  Gas Alert Quattro
  European Performance Approval:
  - EN 60079-29-1:2007 zapaljivi - EN 50104:2010 Kiseonik - EN 45544-1/-2 Toxic (CO i H2S). MED.
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
detektor gasa sa pumpomdetektor gasa sa pumpicom

Gas Alert MAX XT II

Gas Alert MAX XT II je otporan, ekonomičan višegasni prenosni detektor gasa sa ugrađenom motorizovanom pumpom za uzorkovanje gasa iz teže dospunih sredina. Idealan za aplikacije confiend space. Standard za lakoću, pouzdanost i efektnu zaštitu od gasa. Jedno dugme za jednostavno rukovanje.

Zašto odabrati Gas Alert MAX XT II ?

 • Kompaktan i robustan, ATEX Zona 0
 • Integralna pumpa za uzorkovanje gasa
 • Pregledan, osvetljeni LCD displej sa prikazom više koncentracije gasa istovremeno u realnom vremenu
 • Istovremeno praćenje do 4 gasa
 • Aktivira zvučni, svetlosnii i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • Jedno dugme za jednostavno rukovanje
 • IP 66/67 stepen zaštite
 • Zaštitni presostat protiv ulaska tečnosti u pumpu
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Senzori za detekciju do 4 gasa: H2S, CO, O2 i LEL zapaljive gasove
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicom MicroDock II troškovi se smanjuju do 60%*
 • Fleetmanager II softver za pregled podataka na PC
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
visegasni detektor gasa

BW Flex 4 i BW Flex 5

BW Flex je otporan, sa visokim perfomansama višegasni prenosni detektor gasa. BW Flex4 / Flex5 je detektor gasa koji istovremeno prati do 4/5 gasa. Senzori: LEL, ndir-LEL, O2, CO, H2S, SO2. Tri vrste alarma. Opciona dodatna pumpa za uzorkovanje gasa.

Zašto odabrati BW Flex4/Flex5 ?

 • Kompaktan, lagan i robustan
 • Senzori: LEL, ndir-LEL, O2, CO, H2S, SO2
 • Istovremeno praćenje do 4/5 gasova
 • Aktivira zvučni, svetlosni i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • Bluetooth komunikacija
 • IP 66/68 stepen zaštite, rad sa jednim dugmetom
 • Opciona ATEX motorna pumpa za uzorkovanje gasa
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • BW Flex4 4 gasa prati / Bw Flex5 5 gasova
 • ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, ATEX zone 0,1,2
 • Radni opseg temp -40…+55C
 • Baterija do 40 dana uz korišćenje 8h dnevno
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicoml MicroDock II troškovi se smanjuju do 60%*
 • Fleetmanager II softver za pregled podataka na PC
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
visegasni detektor gasa

BW Ultra

BW Ultra je otporan, sa visokim perfomansama višegasni prenosni detektor gasa. BW Ultra je detektor gasa koji istovremeno prati do 5 gasova uključujući i VOC / PID gasove i zapaljive (% LEL), kao i širok spektar individualnih gasova. Tri vrste alarma. Sa pumpom za uzorkovanje gasa.

Zašto odabrati BW Ultra ?

 • Kompaktan, lagan i robustan, ATEX Zona 0
 • Pregledan OLED displej od 3.2 inca sa prikazom koncentracije gasa u realnom vremenu
 • Istovremeno praćenje do 5 gasova
 • Aktivira zvučni, svetlosni i vibracioni alarm u slučaju niskog, visokog, TWA ili STEL alarmog stanja
 • VOC / PID / IR detekcija gasova
 • IP 66 stepen zaštite, rad sa jednim dugmetom
 • Integrisana pumpa, zivotni vek senzora je 5 godina
 • Bluetooth komunikacija
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Senzori za: VOC (PID) gasovi preko 30+ gasova, H2S, CO, CO2, O2, SO2, PH3, NH3,NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, i LEL za zapaljive gasove
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicom IntelliDoX troškovi kalibracije se smanjuju do 60%*
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

Multirae®

Multirae familiju detektora gasa čine više detektora gasa za različite aplikacije.
Mulirae Lite (difuzni), Multirae (sa pumpom), Multirae Pro (VOC u ppb rasponu merenja) i model za benzen Multirae Benzene

Zašto odabrati Multirae® ?

 • Postolje verzije sa pumpom i difuziona verzija
 • Pregledan, osvetljeni LCD displej sa prikazom izmerene koncentracije gasa u realnom vremenu
 • Idealan i za korišćenje u uslovima buke, jak zvučni alarm
 • ManDown Alarm preko senzora pokreta
 • IP 66/67 stepen zaštite od vode i prašine
 • Datalogging 6 meseci, za 5 senzora, 24/7
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Wireless opcija do 200m udaljenosti
 • 20+ gasova, VOC-PID ppm i ppb, Benzen senzor, NDIR, biblioteka sa 190 VOC i 55 zapaljivih gasova
 • Kada se koristi sa opcionom kalibracionom stanicom AutoRae2™ troškovi se smanjuju do 50%*
  Kliknite ovde za tehničke informacije o Mulitrae seriji detektora gasa
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

MicroRAE™

MicroRAE™ je fleksibilan i robustan uređaj, dizajniran da detektuje difuzno do četiri gasa istovremeno (CO, O2, H2S, LEL zapaljive gasove ili HCN). MicroRAE™ ima više opcija bežičnog povezivanja preko kojih MicroRAE može da dostavi u realnom vremenu koncetraciju gasa sa trenutne lokacije, status alarma man down status do dugih wireless rešenja kao što su ConneXt Plus, ConneXt Pro, ConneXt Loneworker i Safety Communicator.

Zašto izabrati MicroRAE™ ?

 • Mali, lagan i robustan
 • Lak pregled, ultra-čisti LCD displej sa prikazom koncentracija do četiri gasa u istovremeno
 • Prikaz koncentracije gasa u realnom vremenu, lokacije, GPS, alarm i statusa omogućeno preko wireless tehnologija
 • IP 67 stepen zaštite
 • Moguće je instalirati filtrirani LEL senzor
 • ConneXt kompatabilan sa Mesh, Wi-Fi, Bluetooth wireless konfiguracijama
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Senzori, do 4: zapaljivi gasovi LEL, O2, CO, H2S, HCN
 • Za vatrogasce se preporučuje LEL, O2, CO, HCN
 • Kada se koristi sa opcionalnom kalibracionom stanicom AutoRae 2™ donosi mogućnost uštede do 50%
  Kliknitie ovde da bi ste skinuli tehničku dokumentaciju za MicroRAE™
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

Qrae3™

Qrae3™ je fleksibilan i robustan uređaj, dizajniran da detektuje do četiri gasa istovremeno (LEL / H2S / CO / O2 / SO2 / HCN / PH3 / NH3, zapaljive gasove) sa opcionom ugrađenom pumpom. Optimizovan za pojačanu bezbednost, Qrae 3™ je namanjen širokom krugu aplikacija koje uključuju "confined space entry", difuzno ili sa opcionom motorizovanom ugrađenom pumpom i opcionom wireless dodatkom.

Zašto izabrati Qrae3 ?

 • Mali, lagan i robustan, ATEX Zona 0
 • Lak pregled, ultra-čisti LCD displej sa prikazom koncentracija do četiri gasa u istovremeno
 • Idealan za različite aplikacije sa svojim jakim zvučnim alarmom – čak i na lokacijama sa velikom bukom
 • Dodatna sigurnost za perfomanse senzora zapaljivog gasa – detektor daje uzbunu i za nivo O2 gasa
 • "Man Down" alarmna funkcija za skučen prostor
 • Opcioni wireless
 • Opcionalna pumpa za brzo uzorkovanje gasa
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Senzori, do 4 senzora u detektoru: zapaljivi gasovi LEL / H2S / CO / O2 / SO2 / HCN / PH3 / NH3
 • Za vatrogasce se preporucuje: LEL, O2, CO, HCN
 • Kada se koristi sa opcionalnom kalibracionom stanicom AutoRae™ donosi mogućnost uštede do 60%
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

AreaRAE Plus™ i AreaRAE Pro™

AreaRAE Plus provides superior detection of toxic and combustible gases, VOC/PID and wind speed, direction and humidity, Gamma radiation —all in one easy-to configure device. Plus, you’ll have vital details about threats happening in real-time—arming you with the information you need to act quickly. Proven wireless tehnology.

Zašto izabrati AreaRae™ ?

 • Sedam slotova za do sedam senzora omogućavaju do sedam kanala detekcije gasa - širok raspon.
 • PID tehnologija za VOC detekciju gasa, moguće i u ppb rasponu merenja.
 • AreaRae Pro meri i gamma radijaciju.
 • Merenje brzine i pravca vetra,temperature i vlažnosti.
 • Zvučni i svetlosni alarm
 • Wireless do 2km, Mesh network, GPS
 • IP65 stepen zaštite od vode i prašine, 6.5kg
 • Idealno rešenje za duge smene: do 16 časova rada.
 • HAZMAT i CBRE aplikacije
 • Dostupni senzori: pogledati specifikaciju za sve senzore i opcije, maksimalno 7 senzora
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Wireless više opcija
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
pid detektori gasavisegasni detektor gasa za prostor

BW RigRat

Prostorna prenosna detekcija gasove, mogućnost umrežavanja detektora gasa za različite aplikacije.
Do šest senzora od H₂S, CO, O₂, LEL, SO₂, NH₃, NO₂, NO, HCN, CL₂, VOC's, CO2.

Zašto izabrati BW RigRat ?

 • šest slotova za senzore omogućava do šest kanala detekcije gasa za širok raspon gasova uključujući PID.
 • Verzija sa internom pumpom i bez pumpe
 • TFT kolor veliki displej, jedno dugme za rukovanje
 • Transportabilan, ATEX Zona 0, IP65/67, -40...+60C
 • bezžični multi gasni detektor gasa, wifi, mesh mreža ili bluetooth, GPS kao opcija
 • 4-20mA ulaz, relejni izlaz SPDT
 • Interna li-on baterija do 56 dana i opcija za ATEX napajanje!
 • Veliki broj različitih gasova koji mogu biti detektovani korišćenjem PID tehnologije detekcije gasa, biblioteka od preko 250 gasova
 • Dataloging 4 meseca i prenos podataka na PC
 • Aplikacije i primeri - ovde
 • Senzor buke, senzor pravca i brzine vetra kao opcija.

 • Kliknite ovde za dokumentaciju o BW RigRat
  Kontaktirajte nas za dodatnu tehničku dokumentaciju.
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.
pid detektori gasavisegasni pid detektor gasa

PID / VOC detektori gasa

VOC detekcija gasova korišćenjem PID tehnologije za osetljivost u ppm ili ppb koncentracijama gasa za različite aplikacije. Spisak gasova koje Honeywell uredjaji mogu da mere pogledajte ovde

Tipovi VOC / PID detektora gasa:

 • Veliki broj različitih gasova koji mogu biti detektovani korišćenjem PID tehnologije detekcije gasa, biblioteka od preko 250 gasova
 • Različiti VOC / PID detektori gasa za različite aplikacije
 • "Man Down alarm" funkciju imaju svi detektori iz familije MiniRae Lite / MiniRae 3000 / ppbRae 3000 / UltraRae 3000 / QRae / Microrae
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Opciona kalibraciona stanica
 • Softver za pregled rezultata merenja
 • Softver za simulacije curenja gasa i njegovog širenja
  Kontaktirajte nas za dodatnu tehničku dokumentaciju.
*Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

ConneXt
bezzicna detekcija gasa

ConneXt Safety Solutions

Wireless Plant-Wide Industrial Safety Detection System - Now you have the power to bring real-time gas detection to any project and any plant with our range of solutions, watch the video
Honeywell is constantly evolving and improving to help create safer, smarter workplaces all over the world. With our best-in-class brands, RAE Systems and BW Technologies, we have developed ConneXt Safety Solutions—the most intelligent, real-time wireless gas detection in the market today.

 • So what exactly does wireless mean for you?
  Benefits of ConneXt


 • Proactive safety and risk reduction
 • Increased productivity and performance
 • Enhanced health and environmental protection
 • Reduced downtime and costs
 • Real-time collaboration with remote experts
 • Automated reporting (eliminating self-reporting avoidance and incident data errors
 • Automated instrument configuration & diagnosis
 • Environmental & community protection

ConneXT safeguards your workers against long -term exposure and protects your workforce from major gas releases. Available with options :

 • Turn-Key Kits: for routine maintenance and compliance monitoring, wireless kits provide the simplicity and real-time knowledge demanded
 • Configured System: Configurable, powerful system for specific safety challenges, fulfilling short-term monitoring needs by linking individual components together through portable infrastructure. Transportable and easily scalable design offers simplistic repositioning from project to project.
 • Enterprise Solutions: offering the ultimate in wireless gas detection ConneXt Pro is a full enterprise solution delivering the most comprehensive features and highest level of real-time intelligence enabling plant-wide coverage through an "always-on, always ready" permanent infrastructure.
Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

test stanice za detektore gasa

Kalibracija i Servis

Tokom vremena, čak i najprecizniji merni senzori su izloženi smanjenju perfomansi usled korišćenja, zloupotrebe, odstupanja, ili starenja. Kalibracija je esencijalna da bi povratila senzor u stanje “kao nov”. ISO 9000, EN, ATEX i mnogi drugi standardi specificiraju maksimalni vremenski period između rekalibracije senzora. Mnogi korisnici zato usvajaju standarni period kalibracije na svakih šest meseci ili češće, u zavisnosti od senzora i aplikacije.

 • Kalibracija, zamena senzora, zamena delova i servis svih Honeywell detektora gasa od strane inženjera koji imaju Honeywell sertifikate.kalibraciona stanica za detektore gasa
 • Potrebna vam je kalibracija detektora gasa drugih proizvođača? Kontaktirajte nas za ponudu.
 • Ne čekajte još jedan dan da bi ste bili sigurni da su vaši detektori gasa kalibrisani da rade pouzdano.
Za kompletne tehničke podatke kontaktirajte nas na email gas@unicom.rs ili kontakt telefone.

Dodaci

Honeywell detektori gasa su dostupni sa velikim rasponom opcionih dodataka:

 • Fiksne dodatke (za pojaseve, kajševe i klipove)
 • Pumpe (za uzorkovanje gasa i iz teže dostupnih sredina)
 • Dodaci za uzorkovanje (filteri, probe)
 • Zamenski filteri
 • Kalibracioni gasovi i oprema
 • Jednogasne i višegasne gasne smese u cilindrima sa regulatorima različitog protoka
 • Kalibracione stanice za kalibraciju detektora gasa i bump test
 • Dodatne baterije
 • Maske
 • Koferi za nošenje detektora gasa
 • Dodatna zaštita za displeje
 • Adapateri za prenos podataka na PC sa detektora gasa
 • Software za pregled podataka, rezultata merenja na PC

  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o mogućim dodacima i katalozima.

rad u sahtovimaulazak u rezervoar

Honeywell Miller Confined Space Rescue Kit

4 products in one kit, video

 • Miller DuraHoist 3Pod Confined Space and Rescue Tripod Confined Space and Rescue Aluminium Tripod. The Miller tripod used in conjunction with the Miller fall arrest blocks and winches, form the core of a stable and secure confined space entry / rescue system.
 • MI65 - MightEvac Fall Arrest Block - 15m
  Fall Arrest Block - with retrieval winch. Used in conjunction with the Miller confined space rescue tripod to form the core of a stable and secure confined space entry / rescue system.
 • BW GasAlert Micro Clip XL
  The GasAlertMicroClip offers simultaneous monitoring of up to four gases (H2S, CO, O2 and combustibles) in a rugged, ultracompact housing perfectly suited for confined space entry, HAZMAT response and a wide range of other applications requiring gas monitoring.

 • Honeywell Bio-S-Cape
  Honeywell Bio-S-Cape is a compressed air emergency confined spaces escape apparatus that has been designed to offer the highest level of ease in installation and safety. It is contained in a carrying bag that automatically triggers the regulator,when opened. Due to its inflatable air cushion at the neck, the half-mask automatically falls into position. This system stabilizes the hood on the head for added respiratory comfort, while the hands remain free at the time of installation for maximum safety.An acoustic alarm indicates when the air reserve is almost depleted. Honeywell Bio-S-Cape comes with duration of 15 min.
 • Art.CSC + GAXL

  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o mogućim dodacima i katalozima.

Dozimetri - merenje α, β, γ, x zračenja.

Dozimetri i detektori gama zračenja i radijacije su dizajnirani za lak i pouzdan rad (ANSI, CSA, ATEX, CE).

 • Multirae / Arearae Plus / Arearae Pro
  Detektor zračenja i radijacije koji snima akumulirano zračenje X-zraka i/ili gama radijaciju sa datalogerom i zvučnim i svetlosnim alarmima sa senzorima gasova.
 • ATEX
 • IP67

 • Wireless više opcija
 • Dostupni senzori: pogledati specifikaciju za sve senzore i opcije, maksimalno 7 senzora
 • Dataloging sa mogućnošću prenosa podataka na PC
 • Kliknite ovde za dokumentaciju o Multirae
 • Kliknite ovde za dokumentaciju o AreaRAE Plus™
  Kliknite ovde za dokumentaciju o AreaRAE Pro™
tube za detekciju gasatubes HazMat

Honeywell Colorimetric Gas Detection Tubes and Pump

On-the-spot, compound-specific measurement of gases and vapourst:

 • Wide assortment of tubes available to detect over 300 gases and vapours
 • Easy to use, even in multiple layers of gloves
 • Easy-to-read with sharp, clear colour change
 • No calibration or other maintenance required
 • Quick, accurate, low-cost measurements
  HazMat response
 • Remote sampling hose up to 11m addon available

  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o mogućim dodacima i katalozima.

beyicna detekcija gsavisegasni prenosni detektor gasa

Wireless Portable Gas Detection

Bezžična detekcija gasa, detektori za prenosnu detekciju gasa jednog ili više gasova, rešenja za timove ljudi.

 • ToxiRae Pro
  jednostvana detekcija jednog gasa, zapaljivog ili otrovnog ili O2 ili VOC gasa.
  Jednostavno rukovanje instrumentom a u kombinaciji sa ProRaeGuardian sotware-om omogućava HSE menadžerima da vide podatke u realnom vremenu bilo gde, bilo kad - datasheet
 • QRae3
  Omogućava simultano praćenje do četiri gasa (H2S, CO, O2, SO2, HCN i zapaljivih ugljovodonika LEL) u otpornom kompaktnom kućištu sa zvučnim i svetlosnim alarmima i "man-down" alarmom a u kombinaciji sa ProRaeGuardian sotware-om omogućava HSE menadžerima da vide podatke u realnom vremenu bilo gde, bilo kad - datasheet

 • MultiRae
  Najnapredniji višegasni prenosni detektor gasa na tržištu sa mogućnošću detektovanja 25 različitih gasova uključujući LEL, PID, NDIR i egzotične gasove sa mogućnošću očitavanja merenja bilo gde i bilo kad preko bezžičnog povezivanja, sa "man-down" alarmom, datasheet
 • AutoRae
  Automatska kalibraciona stanica za detektore gasa, datasheet

  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o wireless mogućnostima i katalozima.

bezicna detekcija gasavisegasni prenosni detektor gasa

Hazmat / CBRNE

Today’s first responders can face situations ranging from chemical and VOC releases to TIC and radioactive agents. Honeywell RAE Systems offers superior multi-threat chemical and radiation detection units that are portable and can be integrated with third-party systems. Our fully immersible gas and radiation monitoring solutions provide the proven reliability, precision, and ease of use your teams need to be effective.

 • HAZMAT
  razni otrovni hemijski gasovi, VOC, TIC i radioaktivni agensi
 • CBRNE
  Chemical, biological, radiological and nuclear defense
 • POŽAR
  Detektori gasa HCN / CO / O2 / LEL / VOC...

 • Hazmat & Požar - First Responder
  Pogledajte naša rešenja za hazmat i požar ovde
 • ChemPro100i
  ChemPro100i Handheld Chemical Detector for CWA and TIC detection.

  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o našim mogućnostima i katalozima.

bezicna detekcija gasaogranicen prostor

Confiend Space - RAD U OGRANIČENIM PROSTORIMA

Želite da budete sigurni da program za bezbedan ulazak u ograničeni prostor funkcioniše? Možemo to proveriti.
Uz naš razvijen sistem audita ograničenih prostora, možemo vam pomoći da uočite nepravilnosti i da ih na vreme ispravite, sprečavajući moguće povrede.

 • Auditi
  Provera za bezbedan ulazak u ograničen prostor.
 • Razvoj Programa
  Nemate primenjen program za Rad u Ograničenim Prostorima? Dozvolite nam da pomognemo, od A do Š. Možemo napisati opšti program, definisati i popisati prostore, razviti sistem izdavanja dozvola, i preporučiti odgovarajuće mere za svaki pojedinačni prostor, uključujuči spašavanje.
 • Rešenja
  Mi koristimo vrhunsku opremu prilikom obuke za rad u ograničenim prostorima. Šta biste onda vi trebali da koristite? Kontaktirajte nas i rado ćemo pomoći da odaberete opremu koja će ne samo zaštititi zaposlene, već i olakšati njihove poslove, a vama smanjiti troškove.

 • Confiend Space
  Rad u ograničenim prostorima - dodatni info.
 • PPE
  Zaštita od pada
  Respiratorna zaštita
  Zaštita sluha
 • Naš Partner
  GoSafe Management -Beograd
 • Svrha audita ne sme biti samo na ukazivanju nedostataka, već da predloži primenljiva rešenja prihvaćena od svih sektora na koje to rešenje utiče.

  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o našim mogućnostima i katalozima.

bezicna detekcija gasaogranicen prostor

Envitec AlcoQuant 6020+ by Honeywell

Tačno merenje koncentracije alkohola u dahu.
Kompaktan analizator daha na alkohol za različite aplikacije.

 • Kontrola Daha
  Provera za bezbedan ulazak na rad.
 • Radna temperatura
  -25...+70C
 • Napajanje
  Baterijsko napajanje baterijam AA iz prodavnice ili NiMH baterija
 • Stepen Zaštite IP54
 • dataloging za 2000 merenja
 • plastični kofer za nošenje
 • sa jednim punjenjem baterije moguče je napraviti 2000 merenja
 • laka merenja, samo tri tastera za rad
 • made in Germany 
 • AlcoQuant 6020+ 
  Tehnička specifikacija.
 • PPE
  Zaštita od pada
  Respiratorna zaštita
  Zaštita sluha


  Molimo da nas kontaktirate za više informacija o našim mogućnostima i katalozima.